4 gjëra që s’ duhet t’i prekni kur shkoni në spital, për shkak se mund të sëmureni

Gjatë vizitiave që bëni te të sëmuret në spital duhet pasur shumë kujdes se mos merrni ndonjë infeskion. Gjësendet që janë në dhomat e spitalit, mund të bartin sëmundje.

Më poshtë ju sjellim 4 gjëra që nuk duhet prekur:

1. Shtylla e serumit
Shtylla ku varet serumi, strehohen koloni bakteresh që shkaktojnë sëmundje dhe infeksione, të cilat janë më pas të vështira për t’u trajtuar dhe jashtëzakonisht të rrezikshme. Dritare.net ju sugjeron të shmangni kontaktin fizik me këto shtylla.

2. Butonat e ashensorit

Mjekët, infermierët, dhe të gjithë të tjerët e përdorin ashensorin vazhdimisht. Të gjitha bakteret e marra nga sendet e lartpërmendur, kalojnë në butonat e ashensorit, sapo e prek atë. Mes shumë sëmundjeve të mund të ju prekin kur përdorni ashensorin, është dhe diarreja, pneumonia, meningjiti, etj.

3. Binarët e shtratit

Bakteret dhe mikrobet jetojnë me javë të tëra në çelik dhe inoks. Duke marrë parasysh se shtretërit e spitaleve zakonisht janë prej këtyre materialeve, dhe bakteret që qëndrojnë aty shkaktojnë diarre. Edhe nëse i pastron ato, përsëri mikrobet qëndrojnë aty. Dritare.net ju sugjeron të shmangni kontaktim me binarët e shtretërve.
4. Tavolinën e ushqimit

E keni parasysh atë tavolinën që përdoret për t’u dhënë ushqim të sëmurëve? Sipas studiuesve, ajo është një nga gjërat që preket më shpesh, dhe kjo do të thotë se bakteret depozitohen në sasi të mëdha. Tregoni kujdes sepse infeksionet janë të rënda, saqë mund të çojnë në vdekje.